Medezeggenschapsraad

De MR. van de Atlant heeft een nieuw lid en een nieuwe voorzitter. Namens het team is de heer Rob de Wit lid geworden van de MR. De heer Jan de Koning is de nieuwe voorzitter. Als u meer wilt weten over de MR. dan verwijzen we u graag door naar het tabblad "school". Onder medezeggenschap vindt u meer informatie. Mocht u nog vragen hebben. dan kunt u contact opnemen met de heer de Koning. 
e-mail: koningde@planet.nl
Media
  • mr.jpg